Centrul rezidential pentru batrani “Geana” primeste noi inscrieri

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice și cu nevoi speciale ”Geana” din comuna Vama oferă cele mai moderne condiții de îngrijire și găzduire din județ.

Așezământul a fost realizat  de Fundaţia umanitară “Geana” din comună şi finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.2. Valoarea totală a proiectului este de 2940126 lei, din care 2499107 lei au fost alocați de UE, 382216 lei de către Guvernul României și diferența de către beneficiar. Amenajările au fost încheiate în luna iunie iar între timp centrul a primit primii beneficiari.

Centrul rezidenţial de la Vama are 36 de locuri, în care se va asigura îngrijire şi găzduire, permanentă sau temporară, pentru persoane vârstnice şi cu nevoi speciale, din comună şi nu numai. Printre obiectivele proiectului se numără oferirea acestor servicii sociale astfel încât să se asigure respectarea identităţii, egalităţii de şanse, demnităţii şi siguranţei beneficiarilor. Centrul este amenajat prin reabilitarea şi dotarea fostului Preventoriu de copii din comună, aflat în parcul ce mai găzduieşte Casa memorială “Iorgu G. Toma” şi monumentul “Stâlpul lui Vodă”. Potrivit precizărilor managerului de proiect, dna Minuța Istrati, acest proiect ”nu este unul comercial, este doar una dintre acţiunile cu scop pur social pe care le-a derulat până acum fundaţia noastră și în care am pus suflet”.  Proiectul  s-a realizat în decurs de doi ani iar în prezent seniorii găzduiți în acest loc pot fi ocrotiți cu grijă și dragoste în cele mai bune condiții. Centrul primește în continuare înscrieri, iar locurile vor fi acordate în ordinea primirii solicitărilor și în limita disponibilității.

Pentru informații legate de instituția de ocrotire și înscrieri de beneficiari poate fi apelat numărul 0745 998426.

Galerie foto pe pagina Facebook a Centrului Geana