Formular solicitare informatii in baza Legii 544/2001

(Formular-tip prezentat în HG 123/2002 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – Anexa 4 la normele metodologice) . Descarcati formularul in format word>>>>>> L544-cerere

 

 

CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

 

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………..

Sediul/Adresa ……………………………….

Data ……………………………

 

Stimate domnule/Stimată doamnă …………………….,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa ……………………….
Pe e-mail în format editabil: ……… la adresa ………….
Pe format de hârtie, la adresa …………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

…………………………………………..

semnătura petentului (opţional)

 

Numele şi prenumele petentului ……………………………..

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail ………….

Profesia (opţional) …………………………………………

Telefon (opţional) ………………………………………….