Politica de confidentialitate

Această declarație vă informează cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale și drepturile dumneavoastră de confidențialitate.
Protecția, colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă reprezintă aspecte importante pentru noi în scopul de a asigura confidențialitatea datelor. Pentru a vă simți în siguranță cu ocazia vizitării acestui website, ne angajăm să respectăm cu strictețe dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, și ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR, Regulament (UE) 2016/679).
În cazul în care doriți să vă retrageți aprobarea, vă rugam să ne trimiteți o notificare de retragere în scris folosind datele de contact.
Această prevedere nu se aplică în cazul stocării cookie-urilor. Vă rugăm să luați în considerare secțiunea privind cookie-urile.
Datele dvs. cu caracter personal pe care le stocăm și le prelucrăm sunt în principiu colectate direct de la Dvs. și nu de la terțe părți. În măsura în care colectăm date personale transferul se face în formă criptată Secure Sockets Layer (SSL).
Vom transfera datele dvs. personale către terțe părți sau le vom transmite către acestea, sau acestea le vor transmite către noi, dacă acest lucru vă fi necesar în vederea îndeplinirii unui contract ori dacă v-ați exprimat acordul expres în acest sens.

Drepturile utilizatorilor
Conform legiilor privind Protecția Datelor și Regulamentului General privind Protecția Datelor, vizitatorii noștri au, printre altele, următoarele drepturi:
- Dreptul de a solicita acces la datele sale cu caracter personal;
- Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora;
- Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea operațiunii de prelucrare pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia;
- Dreptul de a se opune prelucrării;
- Dreptul la portabilitatea datelor;
- Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Datele dvs. personale vor fi șterse la solicitarea dvs., dacă ați transmis o cerere de ștergere, însă ștergerea vă fi posibilă numai dacă obligațiile legale de păstrare nu împiedică o astfel de ștergere, în situația în care datele nu mai sunt necesare atingerii scopului stocării acestora sau dacă stocarea acestora nu este permisă din alte motive. După primirea solicitării dvs. nu vom mai utiliza, prelucra sau transmite datele respective în alte scopuri decât în situațiile în care este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale.

Serverele noastre web salvează automat informațiile din fișierele jurnalului de server, pe care browserul dvs. le trimite către noi. Aceste informații reprezintă cantitatea de date transferate, tipul și versiunea browser-ului de internet utilizat, sistemul de operare utilizat, site-ul vizitat anterior, adresa IP a calculatorului ce a accesat pagina web și ora transmiterii solicitării către server. Noi nu putem atribui aceste date unor terțe persoane. Aceste date nu sunt corelate cu alte surse de date, iar datele sunt de asemenea șterse automat după o perioadă scurtă de timp. Datele sunt astfel colectate doar în scopuri statistice, pentru a îmbunătăți în continuare navigarea pe site-ul nostru și nu sunt analizate într-o manieră care ar putea conduce la identificarea Dvs.
Aceste seturi de fișiere jurnal de server sunt analizate de către noi în forma anonimizată pentru a îmbunătăți din punct de vedere tehnic oferta și website-ul nostru, pentru a le face mai ușor de utilizat, pentru a identifica și elimina cât mai rapid erorile și pentru a controla capacitățile serverului.

Formular de Contact
În cazul în care ne veți contacta prin intermediul formularului de contact de pe website-ul nostru, vom prelucra următoarele date: adresa de e-mail, conținutul, subiectul, data, ora. Stocarea acestor date este necesară pentru ca noi să putem să răspundem la întrebările și solicitările dvs.

Phishing
Atacurile de tip Phishing devin din ce în ce mai frecvente pe Internet. Acestea implică transmiterea de e-mail-uri cu caracter fraudulos, false, care pot parea ca provenind de pe website-ul nostru. Aceste e-mailuri nu sunt create sau transmise de institutia noastră. Astfel, nu avem nicio implicare în ceea ce privește transmiterea acestor e-mail-uri neautorizate. Se presupune că aceste e-mail-uri falsificate conțin viruși, așadar vă sfătuim să nu deschideti fișierele atașate sau linkurile incluse întrucât astfel veți da acces la datele dumneavoastră personale. Recomandăm ștergerea imediată a acestor mesaje.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind informațiile dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie.Vom depune toate eforturile să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de 30 de zile.