Prezentare

Comuna Vama – inima Bucovinei. Generalităţi

Localitatea Vama este situată în România, în nordul judeţului Suceava, în zona montană, suprafaţa fiind de 13628 ha. Este situată la confluenţa râurilor Moldova şi Moldoviţa, la altitudine de 600-800m. Diversitatea formelor de relief lasă o impresie puternică vizitatorului.

Comuna Vama, jud. Suceava. Vedere generală

Comuna Vama, jud. Suceava. Vedere generală

Pădurile ocupă 70% din suprafaţa comunei, procent cu care se înscrie între regiunile cu cele mai întinse domenii forestiere din ţară. Relieful este predominant depresionar, comuna Vama fiind situată între Obcina Feredeului, Obcina Humorului şi Masivul Rarău. Temperatura medie anuală este de 3-7 grade Celsius iar cantitatea medie de precipitaţii anuală este de 600-1000 l/mp. Ceaţa este frecventă în perioada rece.

Ocolul Silvic Vama

Ocolul Silvic Vama

În 2009 comuna a sărbătorit 600 de ani de atestare documentară.

Comuna Vama are o populaţia compusă din 6011 locuitori, grupaţi în 4 sate componente. Satul Prisaca Dornei a fost colonia germană Eisenau. Principalele domenii de activitate sunt creşterea animalelor, cultivarea terenurilor, prelucrarea lemnului, serviciile şi turismul. Populaţia practică încă şi multe dintre meşteşugurile tradiţionale, printre care cioplitul pietrei, ţesutul, prelucrarea lemnului, încondeierea ouălor, potcovirea cailor, toarcerea lânei.

Scoala din comună

Scoala din comună

Vama este un punct turistic însemnat şi o bază de plecare spre obiective turistice din zonă. Asigurând legătura între est şi vest sau între zona de podiş şi cea de munte, comuna Vama este o placă turnantă pentru industria turistică suceveană. Dezvoltarea produselor turistice rurale în zona Vama are numeroase puncte forte:

-         poziţionare în centrul judeţului Suceava şi al obiectivelor turistice din zonă

-         patrimoniu turistic natural şi antropic deosebit de valoros

-         acces facil atât rutier cât şi feroviar

-         existenţa unor rute internaţionale atât pe calea rutieră E576 cât şi pe calea ferată

-         interesul şi preocuparea comunităţii rurale şi a autorităţilor locale

-         tarife accesibile

-         fructe şi legume proaspete de sezon şi prooduse tradiţionale

-         posibilitatea oferită turiştilor de a participa la obiceiuri tradiţionale precum şezători, hore, colinde, hramuri, târguri, nedei, nunţi, spectacole folclorice

-         existenţa în pensiuni a dotărilor proprii pentru recreere, agrement, activităţi sportive şi de întreţinere