Taxele si impozitele locale pentru 2022 au fost stabilite

Consiliul Local al comunei Vama a stabilit prin hotarare cuantumul impozitelor, taxelor locale, altor taxe asimilate și al amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2022. Prin aceeasi hotarare au fost stabilite si criteriile si procedurile pentru acordarea unor scutiri si reduceri la plata impozitelor pe cladiri in cazul persoanelor fizice.

(Deschiderea documentului poate dura cateva secunde in cazul conexiunilor lente.)

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, alte taxe assimilate precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2022